पैशासाठी थिटा उपचार

पैशासाठी थिटा उपचार

मेंदूच्या लहरी चक्राला थिटा लहरींमध्ये बदलून नैसर्गिक ऊर्जेचा एखाद्या व्यक्तीच्या आरोग्यावर कसा परिणाम होतो
हे शोधण्याच्या उद्देशाने नैसर्गिक अंतर्ज्ञान विकसित करण्याचा ThetaHealing दावा करते.

पैशासाठी थिटा उपचार

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *