event3

करोडपती बनायचे मानसशास्त्र

श्रीमंत होण्यासाठी तुमचे अवचेतन मन हे तुमचे अदृश्य आधार आहे. तुम्ही ‘संपत्ती’, ‘समृद्धी’, ‘यश’ या शब्दांची वारंवार पुनरावृत्ती करू शकता किंवा संपत्ती, समृद्धी आणि यशाचे प्रतिनिधित्व करणारे रेखाचित्र किंवा चिन्ह छापू शकता.रात्री झोपताना पुनरावृत्ती तंत्राचा सराव करून तुम्ही तुमच्या अवचेतन मनाला पोषक आहार देऊ शकता.

event3

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *